Αναρτήσεις

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ
<< ΣΤΗΡΙΖΩ>>
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΦΜ 997413954 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ stirizopetrousa@yahoo.com

Πετρούσα 11 Σεπτεμβρίου 2017

Σήμερα δημιουργήθηκε το παρόν blog για να στηρίξει την προσπάθεια του συλλόγου μας στην επίτευξη των σκοπών του.