Αναρτήσεις

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ << ΣΤΗΡΙΖΩ>> ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΦΜ 997413954 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ stirizopetrousa@yahoo.com
Πετρούσα 11 Σεπτεμβρίου 2017 Σήμερα δημιουργήθηκε το παρόν blog για να στηρίξει την προσπάθεια του συλλόγου μας στην επίτευξη των σκοπών του.